אול סטאר

נסה לפגוע במטרות הנדלקות בצבע שלך.
המטרות משנות מיקום כדי להקשות, לוח התוצאות מעדכן כל סל.
עד להכתרת המנצח, המתקן האולטימטיבי!!!