בול בבלון

זרקו את החצים הממוגנטים לעבר הבלונים הצבעוניים