הצב בקבוק

תחנה מאתגרת במיוחד! נסו להעמיד את בקבוק המתכת הכבד בעזרת לולאה הנמצאת בקצה החכה.