הצנחנים המעופפים

דרישות טכניות:

דרושה נקודת חשמל, תקע ישראלי רגיל (8 אמפר)