הצפרדע המקפצת

הקפץ את הצפרדע לדיסקית! שלא תיפול למים לתוך לוע התנין!!