כוכב עולה

החליקו את הכוכבים לעבר המטרות המיועדות.