מיני מי

אטרקציית צילום חדשנית ומקורית.
מצלמה מיוחדת קולטת את 2 המשתתפים, ברגע שאחד מהם מושיט את ידו, המשתתף השני מתכווץ באופן אוטומטי ומופיע על כף ידו.
חווית יצירה של תמונות מצחיקות ומיוחדות על רקעים שונים.
המשתתפים מקבלים תמונה מודפסת במקום.