סחרחרת הכוסות

נסו לזרוק את כדורים ולהכניסם לכוסות המסתובבות במהירות.