סמי הכבאי – תחנה

הכבאים הצעירים זורקים כדורים לעבר מטרות הלהבה ומנסים "לכבות" אותן. בלעדי בישראל!