סקיי בול

כל משתתף מגלגל בתורו את הכדור למטרה עם הניקוד הגבוה ביותר, אז מי יהיה הזוכה?