שיני החייזרים

הפילו כמה שיותר שיניים בעזרת הכדור ותוכלו לזכות בפרסים.