תותח ההפתעות

לראשונה בישראל! מי שפוגע במטרה יוצר ענן פרסים שנורה מהתותח לשמחתם של הילדים.