במהירות האור

תחרות בין 2 משתתפים אשר עליהם ללחוץ על הנורות הנדלקות ולצבור את מספר הנקודות הרב ביותר. אדיר!!!