פלינקו אלקטרוני

משחק הפלינקו האמריקאי מגיע לישראל! נסה לנתב את הדיסקית למטרה.