פלינקו כדורסל

מי יצליח לצבור את הניקוד הרב ביותר בקליעה לתוך המטרה. בלעדי בישראל!