תפוס אותי אם תוכל

בדוק את מהירות התגובה שלך ושל חברך.
מי זריז יותר? מי מהיר יותר?