בובות ענק

"טדי הדוב " ו"רינגו הכלב " משתתפים: בקבלת פנים , בהרקדה ובתחנות לונה ספורט.