מון שוט

רעיון חדש ומקורי. כדורי ירח שעפים באוויר בניגוד לכוח המשיכה, מחכים למי שיצליח להוציא אותם ממסלול התעופה