שולחנות הוקי

משחק הוקי בלי קרח, בלי מחלקיים, בלי שופט ובלי מגנים… הרבה יותר קל ממה שזה נראה והרבה יותר מתאים לאירוע משחשבת.